Právě se nacházíte:

ZŠ Litvínov-Hamr

Základní škola v Litvínově-Hamru se nachází v pěkném a klidném prostředí okrajové části Litvínova. Tato malá škola rodinného typu poskytuje svým žákům kvalitní vzdělání v příjemné atmosféře. Výuka zde probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola hravě a zdravě“.  Vedle klasických metod jsou do vyučování často zařazovány hry, projektové dny, besedy, exkurze, výuka v přírodě, výlety, návštěvy divadel apod. Žáci se aktivně účastní řady soutěží a projektů. Podporujeme nadané žáky a zároveň vytváříme podmínky k úspěšné integraci žáků se specifickými poruchami učení, sociálně znevýhodněných žáků či cizinců.  

V 1. a ve 2. třídě využíváme motivačního slovního hodnocení žáků, což napomáhá pozitivnímu vývoji jejich osobnosti. K rozvoji vztahů a vytváření bezpečného klimatu třídy přispívá metoda komunitního kruhu. Čtení se zde vyučuje genetickou metodou, samozřejmostí je výuka anglického jazyka od 1. třídy.  Od 1.-5. třídy je k dispozici školní družina. Zájmové kroužky pro žáky 1. a 2. stupně jsou zdarma.
 
Základní škola v Litvínově-Hamru splnila kritéria otevřené vzájemné komunikace a za vstřícnost a spolupráci s rodiči získala značku „Rodiče vítáni“. I nadále chceme usilovat o zlepšování vztahů mezi učiteli, dětmi a rodiči tak, aby všichni zúčastnění považovali školu za tu „svoji“ a měli zájem ji podporovat.
 
Webové stránky: www.zshamr.cz