Zaměstnanci skupiny Czech Coal dostanou třináctý plat

Skupina Czech Coal letos formou třináctého platu rozdělí mezi své zaměstnance 37 milionů Kč. Bonusy se týkají více než 1800 zaměstnanců šesti společností patřících do skupiny, výše odměn je srovnatelná s loňským rokem.

„Výplatu třináctého platu ovlivňuje řada různých ukazatelů. Mezi ty klíčové patří zejména výkonnost společností ve skupině a individuální přínos každého zaměstnance, který je posuzován svým nadřízeným,“ říká předseda představenstva Czech Coal, a.s. Petr Antoš.
 
„Péči o zaměstnance v sociální oblasti považujeme za podstatnou součást naší politiky udržitelného rozvoje. Pro finanční odměny jsme se rozhodli, přestože většina společností třinácté platy spíše omezuje,“ uvádí Vladimír Rouček, generální ředitel společnosti Vršanská uhelná, která je klíčovou společností skupiny Czech Coal. 
 
Začátek letošního roku přitom nebyl pro Czech Coal Group jednoduchý. „Byli jsme připraveni i na krizový scénář, který bral v potaz probíhající organizační změny ve skupině, zároveň ale také počítal s rizikem výrazného útlumu těžby,“ připomenul Antoš.  V březnu letošního roku se po náročných jednáních podařilo uzavřít historickou smlouvu mezi Vršanskou uhelnou a ČEZ na dodávky uhlí do elektrárny Počerady po dobu 50 let. „Dlouhodobá smlouva stabilizovala situaci na trhu s uhlím. Zároveň ale také zaručila zachování tisíců pracovních míst na desítky let dopředu, a to v regionu, který má nejvyšší nezaměstnanost v České republice,“ konstatoval Antoš. 
 
Kromě třináctého platu mají zaměstnanci skupiny Czech Coal také nárok na řadu benefitů. Díky takzvaným Flexi pasům mohli například zaměstnanci společnosti Vršanská uhelná v průběhu tohoto roku čerpat zaměstnanecké výhody dle osobních preferencí v rámci stanovených finančních limitů až do částky 9 000 korun. Nadstandardní jsou v Czech Coal Group také benefity v sociální oblasti. Důchodové zabezpečení zaměstnanců skupiny Czech Coal je nad rámec zákonem stanovených povinností řešeno podporou penzijního připojištění. Nad zákonem stanovený rámec pak mohou dále zaměstnanci skupiny čerpat dovolenou navíc. Mezi další významné benefity patří dále dotované stravování, smluvní autobusová doprava, vlastní dětský tábor atd. 
 
Zdroj: Tiskové oddělení Czech Coal a. s.