VŠE Praha: Ústecký kraj si vede velmi dobře ve vývoji nezaměstnanosti

Podle Vysoké školy ekonomické v Praze zaznamenal Ústecký kraj za poslední čtyři roky druhý nejlepší výsledek ve vývoji nezaměstnanosti ze všech krajů České republiky. Prakticky to znamená, se rozdíl v míře nezaměstnanosti mezi Ústeckým krajem a ostatními regiony (s výjimkou Moravskoslezského kraje) se zmenšil. Zpráva v této souvislosti pozitivně hodností především zvýšení podílu vysokoškoláků zaměstnaných v regionu a zvyšující se podnikatelským zájmem o Ústecký kraj.

„V oblasti nezaměstnanosti máme naprosto jasnou představu. Zpracovali jsme akční plán nazvaný Ústecký program zaměstnanosti 2020, jehož hlavním cílem je dosáhnou během několika let v míře nezaměstnanosti průměru České republiky. Bohužel příliš dlouho jsme spoléhali na to, že se Ústecký kraj po právu dočká pozornosti a pomoci centrální vlády. To ale byla od počátku mylná představa, proto jsme se chopili vlastní iniciativy, byť zdaleka ne vše můžeme ovlivnit sami. Ale jasně říkáme, co požadujeme po vládě, parlamentu, ministerstvu práce a sociálních věcí, úřadech práce a co je náš díl práce. První krok v podobě zavedení systému kurzarbeit se již podařil,“ uvedla Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje.

Nezaměstnanost v Ústeckém kraji patří po restrukturalizaci především chemického a těžebního průmyslu ze začátku devadesátých let minulého století k nejvyšším v České republice. Ústecký kraj maximálně podporoval vytváření a udržování pracovních míst v rámci svých omezených možností již od roku 2008. Jednal úspěšně s pěti novými zahraničními investory, finančně podporoval dokončení průmyslové zóny Triangle, investoval pět miliard korun do oprav silnic a infrastruktury, získal 2,4 miliardy korun z ROP Severozápad atd. To vše pomáhalo udržovat pracovní místa a vytvářet nová. Ústecký kraj společně se svými příspěvkovými organizacemi je také největším zaměstnavatelem v kraji se 16 tisíci zaměstnanci. Ústecký kraj své zaměstnance v uplynulých letech nepropouštěl. Naopak, v průběhu příštího roku má plán na vytvoření 500 nových pracovních míst v příspěvkových organizacích a dalších 1500 míst by v roce 2013 mělo vzniknout v průmyslové zóně Triangle.