Vršanská uhelná uspěla v projektu Město pro byznys

Vršanská uhelná a.s. získala uznání za přínosnou spolupráci s radnicí města Most, které jí udělil týdeník Ekonom v rámci projektu Město pro byznys. Těžební společnost spolupracuje s mosteckou radnicí od roku 2007, kdy uzavřela dohody o spolupráci nejen s Mostem, ale i dalšími partnerskými městy a obcemi v regionu. 

Podpora Vršanské uhelné městu Most se soustředí zejména na rozvojové projekty v oblasti sportu, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, sociálních služeb nebo také v prevenci kriminality či posilování bezpečnosti ve městě. Finančních příspěvků Vršanské uhelné město využilo například pro mostecké divadlo, pořídilo vybavení do klubu seniorů, nakoupilo městské kamery a váhu na nákladní automobily pro strážníky městské policie, modernizovalo sociální zařízení v aquadromu nebo uhradilo měření prašnosti ve městě. Jen za poslední tři roky těžební společnost věnovala Mostu 17 milionů korun. Další milionové částky těžaři poskytli přímo organizacím na území města. Pět a půl milionu korun získal DHK Baník Most (Černí andělé) a v pokračování projektu Chytré hlavy dostaly významný finanční příspěvek i místní základní a střední školy na modernizaci učeben. „Zaměření naší podpory na rozvojové projekty a spolupráci s městem Most má již víceletou tradici. Pochopitelně to souvisí i s faktem, že většina našich zaměstnanců se svými rodinami bydlí a žije v mosteckém regionu,“ uvedl Vladimír Rouček, generální ředitel Vršanské uhelné.
 
„Velmi si vážíme sponzorské činnosti Vršanské uhelné. Těší mě, že společnost, která je významným zaměstnavatelem v regionu, žije s tímto regionem, s jeho problémy i potřebami a prostřednictvím významné finanční pomoci je pomáhá řešit,“ poznamenal Vlastimil Vozka, primátor města Mostu.
 
Dobré sousedské vztahy těžařů a města Most dokládá i podpis memoranda v říjnu loňského roku, jehož obsahem je deklarace vzájemného partnerství na příštích pět let. Konkrétní naplňování partnerství bude každoročně upřesňováno po vzájemné dohodě.