V mostecké nemocnici začíná rekonstrukce pavilonů

V Nemocnici Most, odštěpném závodě Krajské zdravotní, a.s., začíná zásadní rekonstrukce tří pavilonů za 150 milionů korun. Novináře o tom informovali (na snímku zleva) Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák, 1. náměstek hejtmana dr. Stanislav Rybák, hejtman Oldřich Bubeníček, zástupce dodavatele Miroslav Štýbr, hlavní sestra Marcela Šárová a ředitel mostecké nemocnice MUDr. Luděk Hyka.

Předseda personálně zcela obměněného představenstva KZ, a. s. Ing. Jiří Novák připomněl, že mostecká nemocnice byla postavena v roce 1974, to znamená, že slouží pacientům přesně 40 let. Práce na projektu rekonstrukce, podání žádostí o finanční dotaci a výběrové řízení na dodavatele stavby trvaly zhruba 1,5 roku. Peníze se nakonec podařilo získat z ROP regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad a částku ve výši skoro 75 milionů korun vložil jako investici Ústecký kraj, který je jediným akcionářem. Pohromadě jsou také potřebná oznámení a stavební povolení, a tak může rekonstrukce začít. Provádět ji budou tři mostecké firmy, které úzce kooperují jak s investičním oddělením KZ a.s., tak i s vedením nemocnice. Práce budou zahájeny 1. září 2014, termín dokončení je stanoven k 30. červnu 2015. Zaměstnanci, stejně jako pacienti budou o postupu prací informováni prostřednictvím webových stránek nemocnice a letáků. Zdravotní péče nebude podle slov ředitele MUDr. Luďka Hyky nijak zásadně omezena, pouze v nutných případech je nemocnice připravena úzce kooperovat se sesterskými zařízeními v Chomutově a v Teplicích. Po výměně oken a dveří, rekonstrukci sociálních zařízení a výtahů a zateplení objektů se výrazně zvýší komfort pro pacienty a nemocnice ušetří až 9 milionů korun ročně za energie. Tyto prostředky se vrátí zpátky ve prospěch zdravotnického zařízení. Jak zdůraznili hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček i jeho 1. náměstek Stanislav Rybák, mostecká nemocnice je nedílnou součástí Krajské zdravotní, a. s. a přes snahy některých místních politiků jí zůstane i nadále.  
 
Text a foto: Metropol