Ústecký kraj podnikl další krok v oblasti zaměstnanosti

Pracovní skupina pro oblast zaměstnanosti Rady Ústeckého kraje zahájila svoji činnost. Na svém prvním zasedání mimo jiné Ústecký kraj přislíbil, že bude Úřadům práce pomáhat v komunikaci s obecními a městskými úřady. Právě nedostatečné vztahy jsou jednou z problematických oblastí. Pracovní skupina bude dále odpovědná za přípravu a realizaci strategie zaměstnanosti v Ústeckém kraji, která bude zahrnovat i oblasti jako jsou například sociální vyloučení, hospodářský rozvoj a potřeby vzdělávání.

„Stále platí náš závazek vytvořit v rámci příspěvkových organizací Ústeckého kraje během příštího roku téměř 500 nových pracovních míst. Pracovní skupina je garantem toho, že se tento náš ambiciózní cíl podaří naplnit a náš vlajkový projekt se stanem vzorem i pro další zaměstnavatele nejenom v našem kraji,“ uvedla Jana Vaňhová, hejtmanka ústeckého kraje. 

Vznik pracovní skupiny je logickým krokem, který navazuje na již zpracovaný koncepční dokument Program zaměstnanosti Ústeckého kraje 2020, jehož cílem je snížit míru nezaměstnanosti v  kraji do osmi let na republikový průměr. Na rovných 13 procent klesl v srpnu podíl lidí bez práce v Ústeckém kraji, který nezaměstnaností trpí nejvíce z celé České republiky. Práci si aktivně hledá 55 794 lidí, to je o 503 méně než na konci července. Vyplývá to z údajů, které aktuálně zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
 
Členy pracovní skupiny strategie zaměstnanosti Ústeckého kraje jsou Oldřich Bubeníček, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, Petr Severa, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Štepán Harašta, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zástupce Úřadu práce České republiky - krajské pobočka v Ústí nad Labem a zástupce Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje.