Stavba D8 je opět ohrožena, soud vrátil odvolání ekologů k dalšímu řízení

Krajský soud v Ústí nad Labem zrušil kvůli vadám řízení rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 20. 4. 2012, kterým úřad zamítl odvolání ekologů proti povolení dostavby dálnice D8. Celá záležitost se tak vrací zpět na krajský úřad k dalšímu řízení. Proti udělenému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení se odvolala Společnost ochránců životního prostředí v čele s aktivistou Lubomírem Studničkou.

Soud konstatoval, že se úřad dostatečně vypořádal se všemi námitkami žalobce, tudíž k vadám řízení nedošlo na straně krajského úřadu. Důvodem ke zrušení rozhodnutí byla nemožnost soudu přezkoumat námitku žalobce k procesu EIA a SEA. Soud k přezkoumání požadoval předložit od MŽP 17 let starou dokumentaci. Ta však v plném rozsahu již neexistuje.

„Jsem tímto rozhodnutím znepokojena a rozhořčena. Pokud se tím stavba dálnice opět pozastavuje, budou občané v obcích na objízdných trasách dál trpět nadměrnou dopravní zátěží, což vnímám jako velmi špatnou zprávu,“ říká hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. 
 
„Veřejnosti je známo, že ekologický aktivista Lubomír Studnička byl soudně stíhán pro vydírání stavebních firem. Jak je potom možné, že stát není schopen vytvořit právní prostředí, které by zamezilo obdobným obstrukcím,“ uvedla dále Jana Vaňhová. 
 
Jak dále připomněla, nedostavěná dálnice je jednou z příčin nižšího zájmu o tento region ze strany zahraničních investorů, kteří by tak mohli přispět k vytváření tolik potřebných nových pracovních míst. Vedle toho již dříve Ústecký kraj odborným měřením prokázal, že občané žijící na objízdných trasách jsou vystaveni zvýšeným zdravotním rizikům včetně rakoviny. K tomu je potřeba přičíst celospolečenské ztráty, které se podle studie ČVUT ročně pohybují okolo 700 milionů Kč
 
Krajský úřad v rámci svých kompetencí bude pokračovat v odvolacím řízení a nové rozhodnutí vydá v zákonné lhůtě dvou měsíců. Poté se stavba může opět naplno rozeběhnout. 
 
Prosinec 2011
Lovosický stavební úřad vydal územní rozhodnutí a stavební povolení na dostavbu chybějící části  úseku dálnice D8 přes České středohoří
 
Leden 2012
Litoměřická Společnost ochránců životního prostředí v čele s aktivistou L. Studničkou podala odvolání proti vydanému povolení
 
Duben
Krajský úřad Ústeckého kraje zamítl odvolání Společnosti ochránců životního prostředí
 
Květen
Společnost ochránců životního prostředí napadla rozhodnutí krajského úřadu žalobou
 
Červenec
Ústecký Krajský soud zrušil dubnové rozhodnutí krajského úřadu