Společnost onkologických pacientů získala od autodromu finanční dar

Symbolický šek na 20 000 korun převzala ve středu z rukou generálního ředitele společnosti AUTODROM MOST Jiřího Voloveckého předsedkyně neziskové organizace AMA – SOP, z. s. Most Eva Vrkoslavová. „Pozitivní reakce autodromu nás příjemně překvapila. Podpory si velmi vážíme, peníze využijeme výhradně ve prospěch našich klientů,“ řekla předsedkyně při podpisu darovací smlouvy s tím, že spolek AMA - SOP poskytuje odborné poradenství onkologickým a postonkologickým pacientům a jejich rodinným příslušníkům.  

Autodrom jako významný zaměstnavatel v regionu chce být podle Voloveckého svému okolí prospěšný. „Pokud můžeme, snažíme se pomáhat. Lidé se zdravotním handicapem si pak pozornost zaslouží o to víc, že vedle běžných starostí zdravých spoluobčanů svádějí každodenní boj s nepřízní osudu v podobě zákeřné nemoci nebo následků úrazu či zranění. Věříme, že prostřednictvím našeho daru přispějeme alespoň některým z nich ke zkvalitnění jejich života,“ uvedl.

Připomněl, že autodrom podporuje také například chlapce a děvčata z dětských domovů. Organizuje pro ně exkurze se zábavním programem, soutěžemi o ceny ve svém areálu, zve je na doprovodné programy závodních víkendů.

Cílem vedení společnosti je otevřít areál autodromu široké veřejnosti a vytvořit z něj navštěvované centrum, jež bude součástí nejen sportovního, ale také společenského a kulturního života regionu po celý rok. Vedle pořádání sportovních motoristických podniků proto organizuje i řadu dalších akcí pro širokou veřejnost. Prioritou je přitom bezpečnost a prevence. „Vyhlašujeme běžecké a cyklistické závody pro zájemce všech věkových kategorií, v případě příznivých povětrnostních podmínek si u nás na okruhu lidé mohou i zaběhat na lyžích,“ vyjmenoval Volovecký.

V souladu s filozofií vývoje motorismu na bázi čisté energie, tedy poklesu emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek, autodrom spolupracuje také se spolkem Centrum elektromobility. „Vedle kurzů bezpečné jízdy v běžných produkčních vozech nabízíme nově i kurz bezpečné jízdy s elektrovozy. Naše zázemí a moderní technologie umožňují také jejich testování. Disponujeme dobíjecí elektrostanicí přímo na polygonu. Už v příštím roce chceme uspořádat společně se spolkem závody elektromobilů na okruhu, a to v kategorii cestovní vozy a formule,“ doplnil generální ředitel.

Společnost AMA SOP Most, která je zapsaným spolkem, sdružuje na 130 členů a přátel. Jako nezisková organizace se od roku 1992 stará ve spolupráci s odborníky a rodinnými příslušnými a dalšími přáteli organizace o rekonvalescenci onkologických klientů především z Mostecka, Teplicka a také ze Žatce a jeho okolí. Odborná činnost společnosti je provázaná s činností organizací na národní úrovni (Liga proti rakovině Praha, Aliance žen s rakovinou prsu Praha, ONKO UNIE Praha, NRZP Praha, KR ZP Ústí nad Labem aj.).

Vedle poskytování bezplatného základního a odborného poradenství AMA SOP organizuje i osvětové přednášky pro své členy, střední školy i další zájemce, ozdravné pobyty pro klienty, zajištuje rehabilitační a přístrojovou podporu pro rekonvalescenci klientů po onkologickém onemocnění a vzdělávání pracovníků společnosti.

„To všechno pochopitelně stojí peníze. I když se nám daří v poslední době získávat příspěvky na provoz od Ústeckého kraje i města Mostu, nestačí to. Jsme proto moc rádi za každý finanční dar,“ dodala Vrkoslavová.

http://www.autodrom-most.cz