Společenský večer MSSS v Mostě – p. o.

Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace uspořádala dne 22. února 2014 ve společenském sále Domova pro seniory, ul. Barvířská 495 Společenský večer MSSS v Mostě – p. o.

Společenského večera se zúčastnilo 80 seniorů ze všech zařízení MSSS v Mostě – p. o., vedoucí jednotlivých zařízení a zaměstnanci podílející se na organizaci této akce.Návštěvníci obdrželi nejen dárkový balíček obsahující hrnek, čaj a pamětní list, ale také sladké občerstvení – koláčky, které upekli pracovníci kuchyně Domova pro seniory, ul. Barvířská 495 a slané občerstvení – jitrnici, jelítko a tlačenku.
 
Během večera byl zajištěn bohatý program. Na úvod večera vystoupily dva taneční páry. Dále senioři měli možnost shlédnout šermířské představení a vtipnou scénku seniorů z Penzionu pro seniory, ul. Ke Koupališti 1180. Hlavním programem bylo vystoupení hudební kapely Kladenská heligonka, která seniorům hrála k poslechu a k tanci v průběhu celého večera.
 
Jako doprovodný program byla připravena výstava fotografií z akce „Šlágr jede za Vámi“ konané dne 10. července 2013 v Domově pro seniory, ul. Barvířská 495, poslech Šlágr TV a oblíbených písní seniorů a prodej občerstvení.
 
Mezi oblíbeným doprovodným programem byla také výherní výstava, ve které senioři mohli vyhrát např. potravinové dárkové koše, jídelní sady, prošívané deky, kosmetické balíčky, ergoterapeutické výrobky nebo potraviny (utopence, vánočky, aspikové dorty, chodské koláče apod.).
 
Seniorům se společenský večer líbil, důkazem byl zaplněný taneční parket společenského sálu a spokojenost přítomných seniorů.
Poděkování patří zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě společenského večera a také sponzorům, kteří přispěli převážnou část výrobků do výherní výstavy.