Přijetí daru od České spořitelny, a.s. a jeho poskytnutí Nemocnici Žatec, o.p.s.

23. 08 2012 | Rada kraje doporučila zastupitelům rozhodnout o poskytnutí investiční dotace  Nemocnici Žatec, o.p.s. Jedná se o dotaci ve výši 500 tisíc korun na nákup a instalaci počítačového tomografu. To umožní současně odečet snímků lékařem a práci laboranta pro přípravu dalšího snímkování. Tím se zdvojnásobí možnost počtu diagnostiky CT.

Dotace bude poskytnuta z prostředků, které Ústecký kraj získal na základě Dohody o vzájemné spolupráci se společností Česká spořitelna, a.s., která poskytuje Ústeckému kraji každoročně finanční dar ve výši 1 mil. Kč. V letošním roce byl již z těchto prostředků poskytnutá dar ve výši 250 tisíc korun České federaci Spastic handicap na podporu paralympijského týmu.

Ústecký kraj podporuje modernizaci a udržení poskytování zdravotnické péče v okrese Louny prostřednictvím Nemocnice Žatec pravidelně a systematicky. V roce 2010 byla nemocnici poskytnuta dotace jeden milion korun na nákup harmonického skalpelu a v roce 2011 500 tisíc na přístrojové vybavení operačních sálů.
 
 
.

Speciály

Vytvořili jsme pro GOLEM SPIRITS nové webové stránky

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO