Pozor: V platnost vstoupily nové smluvní podmínky v MHDF

Od 1. dubna vstoupily v platnost nové smluvní přepravní podmínky DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s., pro městskou hromadnou dopravu.

Nové smluvní přepravní podmínky upravují a zpřesňují práva a povinnosti cestujících i dopravce.  Mezi nejdůležitější novinky patří zákaz kouření ve vozidlech MHD, který se nově vztahuje i na elektronické cigarety. Dále dochází ke zpřesnění podmínek pro přepravu živých zvířat, spoluzavazadel, dětských kočárků apod. Zakázána je přeprava dětských kočárků přepravujících věci nebo viditelně sloužících pro přepravu věcí. Cestující je povinen být přítomen v prostoru zastávky (s výjimkou zastávek „na znamení“) nejpozději v okamžiku zastavení vozidla spoje v zastávce (spoje, který se chystá použít), případně nejpozději před nástupem posledního předchozího cestujícího do vozidla; toto ustanovení se nepoužije v případě, že cestující přestupuje z jiného spoje MHD. Cestujícím není dovoleno přepravovat se v nedostatečném oděvu (např. pouze v plavkách, ve spodním prádle, bez oblečení na horní části těla apod.). Není dovoleno přepravovat brusle bez chráničů nebo krytů ostří. Zdarma je přepravována jedna pojízdná taška na kolečkách o rozměrech max. 100 cm x 50 cm x 50 cm. Změněny jsou také výše přirážek za jízdu bez platného jízdního dokladu a další porušení smluvních přepravních podmínek a zároveň dochází k úpravě podmínek placení přirážek k jízdnému.
 
Marcela Klíchová