O Mateřském – rodinném centru Barborka

Mateřské – rodinné centrum Barborka funguje v rámci Krušnohorského rodinného centra od 19. října roku 2005, kdy se maminky začaly poprvé scházet 1x týdně. Postupem času se aktivity MC rozrostly až na 13 programů týdně (volné herny, cvičení, výtvarka, školička aj.). 

Již třetím rokem nabízí MC rodičům zdarma i konzultace prorodinného pracovníka – psychologa pro případ osobních, partnerských či výchovných aj. problémů s možností sjednání individuální schůzky, od 9/2012 nově poskytuje i konzultace právníka, logopeda a konzultace ohledně školní zralosti vč. problematiky ADD, ADHD, dyslexie apod. Od 3/2012 realizuje též rodičovské kurzy. V květnu 2010 se MC-RC Barborka zapojilo do kampaně Celé Česko čte dětem. V současné době (4/2013) je program MC Barborka následující:

Odborné konzultace-poradenství ZDARMA (tel. 777 642 593):
 
- Právník 
- Logoped 
- Předškolní zralost, LMD, dyslexie 
- Psycholog (tel. 739 181 953)
 
volné herny - PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK
 
cvičení (s odbornou lektorkou) – NUTNÉ PŘIHLÁŠENÍ
 
výtvarka - ÚTERÝ
 
školička – předškolní příprava (pod vedením pedagoga) - ÚTERÝ
 
kurzy pro rodiče/odborné přednášky (NUTNÉ PŘIHLÁŠENÍ)
 
DOPROVÁZENÍ DĚTÍ do/z MŠ apod. (v případě nemoci apod. – pouze pro rodiče v nouzi, samoživitele…)
 
MC pořádá i mimořádné akce (Obnovu svatebních slibů, Mikulášskou nadílku, karnevaly, divadelní představení, Den země, Den rodiny apod.), přednášky, besedy atd. "Svým" maminkám (či tatínkům) nabízí MC Barborka i odbornou literaturu (výchova dětí, volnočasové aktivity, mezilidské vztahy...) či krátkodobé hlídání dětí při přednáškách, kurzech pro rodiče či konzultacích odborníků apod. 
 
Centrum sídlí v Mostě, ulice Karla Marxe 798/7 (5 min. od konečné tramvaje-Interspar). Tel. 777 642 593, www.kcr-most.cz.
 
Aktivity projektu Krušnohorské centrum pro rodinu – RC Barborka jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV pro rok 2013, Ústeckého kraje, Statutárního města Mostu, SČVK a.s. a TRANSPORT TV s.r.o.