Mobilní kurzy autodromu pomohou řidičům při cestách do Německa

Společnost AUTODROM MOST nabízí mobilní školení profesionálním i amatérským řidičům, kteří podnikají časté cesty do Německa. „Zaměřili jsme se na rozdíly v silničních zákonech obou zemí, řidiče upozorňujeme na důležitá pravidla, jež jsou odlišná od těch našich a při jejichž nedodržování či porušování hrozí výrazné sankce,“ vysvětlil zkušený instruktor kurzů bezpečné jízdy a lektor mobilního školení Jiří Patera.  

Na neoznačených křižovatkách a výjezdech má v Německu, stejně jako v Česku, přednost řidič přijíždějící zprava. Na křižovatce řízené světly se tuzemští řidiči setkají v Německu se statickou nesvítící zelenou šipkou umístěnou na dodatkové tabulce vpravo vedle červeného světla semaforu. Tato šipka povoluje odbočení vpravo i přes svítící červené světlo semaforu, řidič však musí předtím zastavit na čáře pro zastavení vozidel Haltlinie. Přitom musí dát přednost v jízdě všem účastníkům silničního provozu ve volném směru a chodcům.

„Zcela odlišné jsou v Německu na dálnicích a silnicích s nejméně dvěma jízdními pruhy pro jeden směr také pokyny pro vytvoření volného průjezdu pro vozidla s právem přednosti v jízdě, tedy záchranáře, hasiče a policisty. Rozdílů, na něž je třeba si dát pozor, je ale pochopitelně mnohem více. Naše mobilní školení s nimi seznámí zájemce záživnou a zábavnou formou, nechybí ani fotografická dokumentace a animace,“ doplnil Patera.

Bezpečnost je podle obchodní a marketingové ředitelky autodromu Jany Svobodové jednou ze stěžejních priorit společnosti. „Bezpečnostní tematika je součástí veškeré činnosti autodromu. Pro zájemce z řad veřejnosti, ale i profesionální řidiče včetně integrovaného záchranného systému, tedy policisty, hasiče a zdravotníky, organizujeme celodenní kurzy bezpečné jízdy. Praktické výuce na cvičných plochách předchází teoretická příprava v učebně. Cílem kurzů je seznámit řidiče s nejčastějšími krizovými situacemi, s nimiž se mohou setkat každý den v běžném silničním provozu. S pomocí instruktora se naučí tyto situace nejen zvládat, ale také jim předcházet,“ vysvětlila.

Rozšíření portfolia nabízených kurzů bezpečné jízdy je podle Svobodové logickou reakcí na velmi časté výjezdy řidičů z regionu za pracovními povinnostmi či nákupy zejména do sousedního Saska. „Napadlo nás podrobně porovnat naše pravidla silničního provozu s těmi, jež platí v Německu. Zájemcům pak erudovaně vysvětlíme důležité rozdíly, na něž se musejí připravit. Kurz je mobilní, lektor přijede za zákazníkem. Je určitě vhodný pro zaměstnance dopravců, firem a například také pro autokluby. Kurz si však může objednat kdokoli,“ doplnila.

http://www.autodrom-most.cz