Mladý záchranář Most 2012

V úterý 22. 5. 2012 proběhne v Rekreačním areálu Benedikt v Mostě další ročník vědomostně – pohybové soutěže, která je určena žákům druhého stupně základních škol -  Mladý záchranář. Soutěž proběhne ve spolupráci s asociací Záchranný kruh. 

Soutěž je určena pro žáky 7. tříd základních škol. Žáci utvoří čtyřčlenné družstvo ve složení 2 chlapci + 2 dívky (podmínka: jedna ZŠ, jedno družstvo). Cílem této soutěže je ověřit a současně i prohloubit znalosti a dovednosti žáků 7. tříd základních škol okresu Most v záchranářské problematice, zejména v oblasti poskytování první pomoci, sebeochrany a pomoci osobám v ohrožení. Soutěžní družstva budou plnit úkoly celkem na třinácti stanovištích související s ochranou člověka za mimořádných událostí. 

Spolupořadateli akce pořádané Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, Územním odborem Most je Policie ČR - územní odbor Most, Městská policie Most, Městská policie Litvínov, Sbor dobrovolných hasičů obce Obrnice, Zdravotnická škola Most, Magistrát města Mostu a  Městský úřad Litvínov.
Pro soutěžící budou kromě občerstvení připraveny i odměny v podobě pohárů, medailí a dalších jiných hodnotných cen.
 
Tímto bychom chtěli poděkovat sponzorům celé akce, a to jmenovitě společnostem Severočeské doly, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Czech Coal, a.s., UNIPETROL DOPRAVA s.r.o. Dále děkujeme společnostem Technické služby města Mostu, a.s., AIR PRODUCTS spol. s r.o., Raprint, s.r.o., Keramost, a.s., Aa Group, s.r.o., Dopravní  podnik měst Mostu a Litvínova, Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s., Státní zámek Jezeří, Povodí Ohře, s. p., které do soutěže věnovaly věcné ceny.