Kraj představil elektronický katalog sociálních služeb

V rámci řešeného projektu, podpořeného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, pod názvem „Katalog sociálních služeb, zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů“ v pátek Ústecký kraj představil pilotní verzi elektronického katalogu poskytovaných sociálních služeb.  

„V Ústeckém kraji je v současnosti poskytováno více než 600 sociálních služeb a tyto služby poskytuje přes 200 subjektů,“ říká radní Jana Ryšánková, která má sociální oblast ve své gesci. „Prostřednictvím katalogu mohou poskytovatelé prezentovat své služby, je ale primárně určen pro uživatele služeb, aby sami mohli jednoduchým způsobem potřebné sociální služby vyhledat. Tím se pozitivně ovlivňuje dostupnost sociálních služeb pro uživatele jako takové,“ doplňuje radní Jana Ryšánková.

Samotný projekt je rozdělen do dvou částí, a to tvorba vlastního elektronického katalogu a dále vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb. 
 
Katalog byl v pátek prezentován na semináři k uvedenému tématu. Na něj byli pozváni především zástupci měst a obcí, kteří se zabývají sociální problematikou (zejména sociální pracovníci). Cílem těchto seminářů je představit krajský katalog sociálních služeb. Katalog poslouží i pro oblast komunitního plánování měst a obcí.
 
Krajský úřad Ústeckého kraje pořádá dále v rámci realizace projektu „Katalog sociálních služeb, zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů“ cyklus informačních seminářů pro veřejnost, v rámci kterých bude jejich účastníkům podrobně představen koncept krajského katalogu sociálních služeb a způsob práce s tímto katalogem dostupným na webových stránkách www.socialnisluzby.cz .Veřejnost se v rámci seminářů bude moci seznámit s možnostmi,
které krajský katalog sociálních služeb svým uživatelům nabízí. Semináře zároveň i nabídnou prostor pro diskusi dalších možností rozvoje a využití tohoto katalogu a uskuteční se ve všech okresech Ústeckého kraje.
 
Výše uvedený Katalog sociálních služeb v současné době prochází zkušebním provozem. Od ledna 2013 bude možné informací z tohoto katalogu plně využívat.