Krádež identity hejtmanky Vaňhové by měla být posuzována jako trestný čin

„Krádež identity hejtmanky Jany Vaňhové by mohla být posuzována jako trestný čin,“ uvedla v reakci na dnešní útok neznámého hackera vedoucí legislativně právního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje JUDr. Simona Hejnová. 

Ústecký kraj a jeho hejtmanka se totiž ve čtvrtek 4. října 2012 stali další obětí neznámého hackera, který poslal do médií informaci o údajné rezignaci hejtmanky Jany Vaňhové.Vedoucí odboru má za to, že uvedený případ falešného e-mailu s hejtmančinou rezignací je názornou ukázkou krádeže identity, která už je v řadě vyspělých zemí uzákoněna jako trestný čin. Kromě toho může jít o trestný čin poškozování cizích práv nebo pomluvy.

Jako odesílatel emailu, jenž byl doručen do redakcí řady tuzemských médií, byla uvedena právě hejtmanka Jana Vaňhová. Vedoucí oddělení tiskových informací Zdeněk Rytíř označil email za podvrh, hejtmanka Jana Vaňhová ve své reakci uvedla, že „zneužití své adresy považuje za nekalouvolební kampaň“.
 
Vzhledem k tomu, že email prokazatelně nebyl odeslán z poštovního serveru Krajského úřadu Ústeckého kraje, považuje hejtmanka Jana Vaňhová za samozřejmé, že čin bude muset prošetřit Policie ČR. Nevyloučila rovněž další právní kroky proti neznámému útočníkovi či útočníkům.
 
Podle Bc. Jana Jelínka vedoucího odboru informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu neznámý hacker použil běžně dostupnou online službu Fake Mailer, proti níž neexistuje žádná obrana. „Poštovní server krajského úřadu i e-mail samotné paní hejtmanky je dobře zabezpečen proti útokům hackerů. V tomto případě nejde o typický úder hackera, ale o použití webové aplikace, která umožnujevydávat se za někoho jiného,“ vysvětlil.