Ing. Petr Fiala: Slibem neurazíš, zvlášť ne před volbami

Komunální volby jsou za dveřmi a s nimi i doba, kdy se politické strany i nejrůznější volební subjekty budou ucházet o přízeň voličů. Občan volič, tak bude po několik měsíců doslova bombardován volebními programy obsahujícími celou řadu slibů, a to od těch věcných, reálných i nereálných, rozumných i nerozumných, až po ty ryze populistické. A právě za takový považuji slib sdružení Mostečané Mostu, kterým toto uskupení slibuje získání mostecké nemocnice pod řízení města.

Jako generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., pod kterou mostecká nemocnice patří, musím konstatovat, že populismus v tomto případě zvítězil nad zdravým úsudkem. Od doby, kdy zadluženou a podfinancovanou mosteckou nemocnici převzala Krajská zdravotní, se mnohé změnilo. Nyní je součástí zdravotnického celku vlastněného Ústeckým krajem, který zajišťuje nejen základní nemocniční péči, ale také široké spektrum té nadstavbové, za kterou by jinak občané museli dojíždět především do Prahy. Pomalu, ale jistě je plněn cíl spolupracujících nemocnic v rámci jednoho celku. A rozhlédneme-li se v prostoru současného českého zdravotnictví, pak je to po dominujících fakultních nemocnicích jediný systém se šancí na přežití. 
 
Do mostecké nemocnice byly s převodem pod Krajskou zdravotní vložené nemalé investice získané zejména z evropských dotací, a to především do přístrojového vybavení, jehož stav byl díky dlouhodobému podfinancování v katastrofálním stavu. Nejsou sice tolik vidět jako původní, 40 let staré fasády a okna, ale pro pacienty měly daleko větší význam. I na ty fasády, okna a střechy ale nyní dojde, v rámci stamilionové investice, kterou vyvrcholí přes rok připravovaný projekt rekonstrukce pavilonů nemocnice.
 
Že je toho víc, co je třeba napravit?  Ano, je. Buďme spravedliví, mnohé je z dob dlouho před Krajskou zdravotní.  A jsou i složitější problémy. Stejně jako jiným českým nemocnicím se nám nedostává tuzemských lékařů. Pochybuji ale, že by uskupení usilující o převod nemocnice pod město mělo okamžité řešení tohoto problému. 
 
Snaha o spojení a jednotné řízení krajských nemocnic se postupně ukazuje jako správná cesta nejen v Ústeckém kraji. Důkazem je vývoj v ostatních krajích, stejně jako na druhé straně prohlubující se problémy slabých městských nemocnic. A nemám na mysli jen ty finanční, ale i ty medicínské, které jsou z pohledu občana – pacienta nejpodstatnější. Celek jako Krajská zdravotní je schopen lépe a komplexněji řešit poskytování zdravotní péče na vysoké odborné úrovni. Budovaný systém spolupracujících nemocnic umožní nejen budoucí efektivní investice, ale především stálé vylepšování poskytované zdravotní péče. O něčem takovém si separované nemocnice mohou nechat jen zdát. 
 
Jako člověk, který se dlouhodobě pohybuje v prostoru zdravotnictví, mám dostatek zkušeností a informací, abych si mohl dovolit označit předvolební slib sdružení Mostečané Mostu za krok zpět a za krok nesprávným směrem. A budu ještě upřímnější, celou proklamaci považuji především za populistické gesto a kalkul směrem k voličům. Nové vedení Krajské zdravotní si dobře uvědomuje, co se v minulosti zanedbalo a co je třeba zlepšit. Důkazem jsou rázná opatření.  Jedním z mnoha je i realizovaný projekt rekonstrukce mostecké nemocnice.