Ignorace vysoké hladiny cholesterolu přináší určitá rizika

Neléčený vysoký cholesterol je závažnou poruchou metabolismu a postihuje až 30 % české populace. Ignorování tohoto problému může způsobit závažná onemocnění, invaliditu a předčasná úmrtí. Onemocněním srdce a cév přitom můžeme předcházet prevencí a léčbou moderními léky. Podle evropské studie EUROASPIRE V., provedené na pacientech trpících ischemickou chorobou, bylo zjištěno, že vedle jiných faktorů má 71 % z nich zvýšenou hladinu krevních tuků. Vysoký cholesterol způsobuje často závažná onemocnění, jako jsou srdeční nemoci, mozkové příhody nebo periferní cévní onemocnění.

Vysoká hladina cholesterolu je zásadním rizikovým faktorem pro rozvoj řady závažných civilizačních nemocí, zejména v kombinaci s dalšími rizikovými faktory. Ignorování vysokého cholesterolu může vést k vážným zdravotním problémům a zkrácení života. 

„Proto je důležité pravidelně sledovat hladiny cholesterolu a přijímat opatření, jako je celková změna životního stylu a léčba léky. Podle dat z posledních dostupných statistik v České republice vysokou hladinou cholesterolu trpí asi 20-30 % dospělé populace,“ říká MUDr. Eva Kociánová z Fakultní nemocnice Olomouc, jeden z garantů projektu Srdce v hlavě a dodává: „Neléčená vysoká hladina krevních lipidů způsobuje řadu závažných onemocnění. Bez laboratorního vyšetření většina pacientů vůbec neví, že je zdravotnímu riziku vystavena. Tato porucha metabolismu nebolí a v prvotní fázi nepůsobí ani žádné viditelné potíže.“

Jaké choroby může neléčený vysoký cholesterol způsobit?

Srdeční onemocnění: Vysoký cholesterol může vést k tvorbě aterosklerotických plátů, což zvyšuje riziko srdečních onemocnění. Zúžení tepen, které zásobují srdce krví, může vést k bolestem na hrudi (angině pectoris) a v nejhorším případě k srdečnímu infarktu.

Mozkové příhody: Aterosklerotické pláty mohou vést k ucpání cév v mozku, což způsobuje mozkovou mrtvici a vysoký cholesterol je jedním z hlavních rizikových faktorů. Podle lékařských statistik je navíc až 15 % pacientů ve věku do 49 let.

Periferní cévní onemocnění: Zúžení cév nohou a jiných končetin může vést k nedostatečnému prokrvení tkání, bolestem, nehojení ran, a dokonce ke ztrátě končetiny v důsledku špatného prokrvení.

Metabolický syndrom je nebezpečnou kombinací rizikových faktorů

Vysoký cholesterol často souvisí s dalšími rizikovými faktory, jako je obezita, vysoký krevní tlak a inzulinová rezistence, což zvyšuje riziko metabolického syndromu a jeho komplikací. Vysoký cholesterol je často spojen s metabolickými poruchami, jako je diabetes typu 2 a to dále zvyšuje riziko srdečních komplikací.

Vysoký cholesterol může postihovat lidi ve všech věkových kategoriích, ale častější je u starší populace. Lidé nad 50 let jsou často náchylnější k vysokému cholesterolu, ale tento problém může postihnout i mladší generace, zejména pokud mají genetickou predispozici nebo nezdravý životní styl. V posledních letech však byl zaznamenán vzestup výskytu některých kardiovaskulárních onemocnění u mladších lidí, což je znepokojující trend.

„Lékaři a výzkumné instituce se stále více zajímají o výskyt těchto onemocnění u rizikové mladší populace a provádějí studie k pochopení faktorů, které přispívají k tomuto trendu. Stále však platí, že prevence a včasná diagnostika jsou klíčové pro snižování rizika kardiovaskulárních onemocnění ve všech věkových skupinách,“ upozorňuje MUDr. Eva Kocianová z projektu Srdce v hlavě.

Jak nejlépe předcházet rizikům spojeným s vysokou hladinou cholesterolu?

Protože vysoký cholesterol je spojen s různými faktory, včetně stravovacích návyků, úrovní fyzické aktivity, genetickými faktory a dalšími vlivy, může být jeho výskyt různý napříč věkovými a socioekonomickými skupinami. 

„Kontroly hladiny cholesterolu jsou důležité pro eliminaci tohoto rizikového faktoru pro srdce a cévy, a to nejlépe již od 30 let věku. Pravidelné lékařské prohlídky spojené s laboratorními vyšetřeními, umožňují individuální hodnocení rizik spojených s vysokým cholesterolem a zahájení účinné léčby a režimových opatření,“ doporučuje MUDr. Eva Kociánová.

O prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění se dozvíte více na stránkách projektu www.srdcevhlave.cz. Projekt se snaží zlepšit informovanost ohledně rizik spojených s vysokým krevním tlakem a vysokým cholesterolem.