Právě se nacházíte:

Dotace pro MC Barborka

Mateřské – rodinné centrum Barborka oznamuje, že získalo na svůj provoz pro rok 2013 dotaci od Statutárního města Mostu ve výši 87600,- Kč. V tomto roce se nám také podařilo získat podporu i od Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. a firmy Václav Purchart – Transport TV. Za podporu vděčíme též TV Alfa, Gama rádiu, Homéru, Mosteckému deníku, Mosteckým listům, TYMOSu TM Most, s.r.o. a dalším našim podporovatelům vč. dobrovolných spolupracovníků v dobách finančního nedostatku.

Ačkoliv ještě není rozpočet pro letošní rok plně zajištěn, věříme, že zbývající prostředky seženeme a naši nabídku budeme moci ještě více rozšířit. Stávající dotace, dary a příspěvky klientů nám umožňují nyní nabízet opět zdarma poradenství psychologa a právníka pro účely podpory rodiny, kurzy pro rodiče, na jejichž realizaci nyní usilovně pracujeme a také různé volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi (4x týdně volné herny, výtvarku neboli Šmoulování, předškolní přípravu aneb Školičku a v dohledné době přibude i cvičení rodičů a dětí).

Nově zavádíme službu pro rodiny v nouzi v oblasti doprovázení dětí z/do MŠ, jeslí apod. např. v době nemoci rodiče samoživitele či v případě kolidující pracovní doby a provozní doby předškolního zařízení apod. Tato posledně jmenovaná služba bude mít formu pouze krátkodobé výpomoci.