Děti slavily svůj svátek celý den.

Když mají děti svůj Den, je potřeba jej řádně oslavit. A tak tomu bylo i v Dětském rehabilitačním stacionáři a Středisku denní péče v Malíkovce. Již od rána na děti čekaly dárky, soutěže, diskotéka. Dopolední zábavu  zpříjemnila zvířátka, se kterými si na zahradě mohly děti pohrát, pohladit nebo se podívat, co všechno umí. Prasátko Chrochta nebo had Žofinka byli překvapením, pejsky všechny děti znaly, protože se s nimi pravidelně setkávají. 

Po dobrém obědě a krátkém odpočinku, přijel děti pobavit kouzelník Waldini. To již za dětmi přišli i jejich rodiče a tak se všichni společně bavili při kouzlech. Odvážné děti „ pomáhaly“ kouzelníkovi aby se všechna kouzla řádně zdařila. Bylo u toho hodně smíchu, protože do připraveného programu byly vyzvány i tety. Kouzelník Waldini všechny okouzlil, potěšující bylo, že jeho vystoupení v našem zařízení bylo zcela zdarma.
 
Na zahradě byly připravené soutěže, do kterých se zapojili i rodiče dětí. A pak se svými poníky za dětmi přijeli pracovníci ze Selského dvora. Celé odpoledne se tak mohly děti povozit nebo si aspoň poníky pohladit. Některé děti vůbec nechtěly z poníků slézt a tak se občas ozval nespokojený křik, ale protože pracovníci zůstali  až do pozdních odpoledních hodin, svezly se děti opakovaně. Na některých dětech bylo vidět, že již s koníky mají zkušenosti, protože se účastní pravidelných jízd na hipodromu.
 
Kdo byl unaven nebo měl chuť na něco dobrého, mohl  ochutnat připravené pohoštění.
 
Za dětmi a jejich rodiči se přišla podívat i ředitelka organizace Ing. Vlasta Jakubcová, která si v nabitém programu našla čas. Nepřišla s prázdnou, dětem přinesla  dárečky. Ocenila připravený program pro děti i práci personálu.
 
Domů děti odcházely s diplomy a medailemi ze soutěží a připravenými drobnými dárky.
 
Spokojenost a díky  s průběhem oslav Dne dětí vyjádřili rodiče zápisem do naší kroniky.
 
Jaroslava Puntová, červen 2014