Denní dětský rehabilitační stacionář a Středisko denní péče

Denní dětský rehabilitační stacionář a středisko denní péče jsou provozovány pod Městskou správou sociálních služeb v Mostě, p.o. Zřizovatelem je město Most.

Svou činnost zahájil dětský stacionář již v roce 1985. Za tu dobu prošly zařízením stovky dětí s nejrůznějším postižením. Postupem let se zlepšily nejen podmínky, ale zejména kvalifikovaný personál, který neúnavně  a s nadšením denně usiluje o zlepšení zdravotního stavu docházejících dětí.

V současné době pracují v dětském stacionáři fyzioterapeutky, speciální pedagog a pracovníci sociálních služeb. Celý tým úzce spolupracuje také s dalšími organizacemi, např. s Ranou péčí v Praze, se Speciálně pedagogickým centrem v Litvínově, ale i s neurologem, pediatry a pedopsychiatry. Díky týmové péči odchází každoročně ze zařízení několik dětí, které jsou zařazeny do běžných mateřských školek nebo speciálních škol.
     
S pomocí sponzorů je dětský stacionář vybaven kompenzačními pomůckami, které docházejícím dětem zlepší nejen pobyt v zařízení, ale umožní i nácvik dovedností.
 
Pro děti a jejich rodiče jsou během roku připravovány nejrůznější společné akce, na kterých se setkávají nejen docházející děti, ale i ty děti, které již naše služby nepotřebují. Taková setkání jsou i nadějí pro ostatní rodiče. Děti se zúčastňují i akcí, které pořádá MSSS, např. Letního setkání seniorů na hipodromu, kde vždy vystoupí s nacvičeným tanečkem. Do stacionáře pravidelně dojíždí Divadlo Rozmanitostí v Mostě se svými pohádkami. Studentky středních škol v předvánočním čase děti pobaví pásmem koled a předají drobné dárky. Slavíme narozeniny všech docházejících dětí, všechny svátky, pořádáme Kloboukový den, masopust, sportovní dny, Den dětí, navštěvujeme mateřskou školu, probíhá canisterapie, děti byly i pozvány, aby vystoupily s tanečkem při otevření firmy, aj.
    
Dětem pobyt v dětském denním rehabilitačním stacionáři prospívá, jsou zde spokojené. Rovněž rodiče se pochvalně vyjadřují o práci celého týmu. Některé maminky se mohly vrátit zpět do zaměstnání, neboť provozní doba byla upravena a dětský stacionář je otevřen ve všední dny od 6:00 – 16.00 hod. Setkáváme se s rodinami i po ukončení pobytu. Těší nás, že se nám daří pomáhat dětem, které svůj start do života měly ztížený.