Další učebna z Chytrých hlav

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola v Mostě slavnostně otevřela modernizovanou laboratoř fyziky, na kterou získala příspěvek ve výši 400 000 korun z loňského grantového programu Chytré hlavy pro sever vyhlašovaného Vršanskou uhelnou. 

Laboratoř v budově zdravotnické školy prošla kompletní proměnou zahrnující výměnu rozvodů, instalaci zastínění oken a zejména nové vybavení a nákup moderních demonstračních pomůcek, které i obávanou fyziku mohou studentům přiblížit tak, aby je zaujala a bavila.  
 
Pro VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ je fyzikální učebna v pořadí již třetí, která vznikla s přispěním Chytrých hlav. V předchozích ročnících získala od Vršanské uhelné příspěvek na modernizaci specializovaných učeben zdravotnického oboru a na revitalizaci učebny informačních a komunikačních technologií. Vršanská uhelná škole poskytla z grantové podpory již bezmála 1 300 000 korun.
 
Foto: Stříhání pásky se v nové laboratoři fyziky ujali ředitelka školy Jana Adamcová a Vladimír Rouček, generální ředitel Vršanské uhelné.