Chytré hlavy podpoří vzdělání na Mostecku dvěma miliony korun

Čtvrtý ročník programu Chytré hlavy pro sever, podporujícího vzdělávání v regionu, má své vítěze. Ti celkem obdrželi 2 miliony korun od společnosti Vršanská uhelná, která je garantem programu. 

V kategorii základních škol vyhrála 4. základní škola v Mostě s projektem propojení klasické knihovny s elektronickou, na který Vršanská uhelná přispěje částkou 400 tisíc korun. V kategorii středních škol uspěl projekt modernizace laboratoře fyziky ve VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, na jehož realizaci škola získala rovněž 400 tisíc. O tom, že grantový program Chytré hlavy veřejnost zaujal, svědčí i počet hlasujících. Platných hlasů bylo zaregistrováno bezmála 18 tisíc, takřka dvojnásobek loňského roku. „Projekty, které z letošního grantu podpoříme, jsou opět velmi zajímavé. Přesně podtrhují aktuální trend, který dokládá rostoucí zájem o  přírodovědné předměty a čtení,“ komentoval výsledky programu Chytré hlavy Vladimír Rouček, generální ředitel Vršanské uhelné.  Díky podpoře této společnosti tak dojde k modernizaci laboratoře fyziky ve VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, výukového a laboratorního areálu biologie v Podkrušnohorském gymnáziu Most nebo také učebny přírodopisu ve strupčické základní škole. Přilákat děti ke čtení se zase díky grantu pokusí v mostecké základní škole Václava Talicha. 
 
„Bez Chytrých hlav a pomoci Vršanské uhelné bychom nemohli nabídnout našim studentům nejmodernější podmínky pro jejich vzdělávání. Jde například o odborná centra pro výuku přírodovědných předmětů, zmodernizovali jsme laboratoře pro výuku chemie, pořídili elektronickou laboratoř fyziky se vzdáleným přístupem do experimentálních prostor Matematicko – fyzikální fakulty v Praze, vybudovali odborné centrum geografie i odborná centra pro výuku základů společenských věd,“ uvedl ředitel Podkrušnohorského gymnázia Karel Vacek.
 
V kategorii základních škol grantovou podporu dále získaly spádová Základní škola a Mateřská škola Strupčice a Základní škola a Mateřská škola v Hoře Svaté Kateřiny, kterou navštěvují děti z celé horské oblasti. Mezi středními školami se o grantový příspěvek podělí SOŠ InterDACT s.r.o. Most a Podkrušnohorské gymnázium Most. Detailní přehled podpořených projektů a jejich autorů najdete na www.chytrehlavy.cz a na www.vuas.cz.
 
V letošním čtvrtém ročníku Chytrých hlav pro sever se o podporu ucházelo 24 projektů. Patnáct projektů přihlásily základní školy a devět střední školy. Nezapojila se žádná regionální vysoká škola. Po započtení letošní podpory se pomoc regionálnímu školství rozdělovaná prostřednictvím grantu Chytré hlavy pro sever přiblíží šesti milionům korun. Na snímku žáci ZŠ Strupčice s technikou.  
 
Zdroj: Tiskové oddělení VUAS