Cena tepla se zvýší pouze u části domácností

Společnost Severočeská teplárenská letos neplánuje zvyšovat na Mostecku ceny tepelné energie domácnostem, které jsou připojeny na sekundární rozvody. Zachováváme ceny na celorepublikové úrovni, oznámila dnes společnost. Výjimkou bude pouze část domácností.  

"Mírné zvýšení ceny se dotkne pouze odběratelů s vlastní výměníkovou stanicí, kteří využívají primárního napojení na systém Centrálního zásobování teplem (CZT), většinou tedy komerčních objektů a subdodavatelů tepla," uvedla mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.

Dodala, že v případě domácnosti, která využívá tepelnou energii z primárního rozvodu a subdodavatel nezvýší cenu tepla ještě jiným způsobem, dojde ke zvýšení o zhruba 196 Kč, to je kolem 16,30 Kč měsíčně.

"Hlavním důvodem mírného nárůstu cen u těchto odběratelů jsou rozsáhlé rekonstrukce primárních rozvodů v Mostě a Litvínově, do nichž společnost ročně investuje desítky milionů korun. Tyto investice do modernizace však přispívají k bezproblémovému chodu primárních rozvodů, dochází ke generační obměně technologie a tím ke zvýšení spolehlivosti dodávek tepla," sdělila mluvčí.

Podle ní se už v roce 2016 rozsah rekonstrukce projevil tím, že nenastala žádná porucha na primární síti, která by se projevila odstavením tepla u větší části domácností.