Canisterapie v denním dětském rehabilitačním stacionáři.

Pozitivní účinek canisterapie, tedy léčebného působení kontaktu psa s člověkem, je již obecně znám. Proto jsme v denním dětském rehabilitačním stacionáři s velkou radostí přijali nabídku pravidelných návštěv psích kamarádů v našem zařízení, kterou nám poskytla Oblastní charita Most ve spolupráci s občanským sdružením Aaja. 

 Při návštěvách za dětmi přichází několik pejsků. Setkání je založeno nejen na sledování veselých kousků, které si canisterapeuti se psy pro děti připravují, ale také na přímém aktivním kontaktu dítěte se psem. Děti si tak mohou pejsky pohladit, samy si vyzkoušet jaké to je vést pejska na vodítku, dát mu nějaký pokyn a následně ho odměnit pamlskem. 
 
Na každou návštěvu se těšíme. Pro děti je to velký zážitek. Nás těší, že vidíme radost v očích našich dětí při každé „psí“ návštěvě.
 
Jaroslava Puntová, vedoucí zařízení