5 % zisků bank ohrožuje snižování bankovních poplatků kvůli regulaci

Zavedené banky jsou v následujících třech až pěti letech ohroženy ztrátou výnosů v řádu miliard dolarů, protože noví konkurenti lákají zákazníky na bezplatné bankovní služby a regulátoři na vybraných trzích prosazují v rámci ochrany spotřebitelů jednoduché struktury bankovních poplatků, říká nová zpráva společnosti Accenture. Zpráva nazvaná „Účelově řízené bankovnictví: může důvěra budovat oboustranně výhodné bankovní vztahy? “, je založena na kvantitativní analýze příjmů bank na 13 trzích v Evropě, Severní Americe, Jižní Americe, Asii a Tichomoří, doplněné průzkumem mezi téměř 15 000 bankovními klienty. Zjistila, že příjmy, které tradiční banky generují z kontokorentních a jiných poplatků a z poplatků za služby jako jsou přeshraniční platby a zahraniční transakce, v důsledku konkurenčních i regulačních tlaků postupně mizí, což znamená průměrnou ztrátu příjmů ve výši 5 %.

 „Výnosy bank spojené s vybíráním poplatků za vedení účtu, převody peněz, zprostředkování, anebo převod do jiné měny budou během několika následujících let postupně mizet,“ řekl Karel Kotoun, manažer Consulting & Strategy společnosti Accenture. „Díky konzervativnímu přístupu k bankovním účtům a finančním produktům si Češi často nejsou vědomi různých poplatků bank. S příchodem nových digitálních bank, jejichž renomé je postaveno na nízkých poplatcích a přehledných sazbách si i čeští konzervativci začínají více vybírat komu svěří své prostředky. Proto i tento vývoj bude mít dopad na české banky, jejichž celkové příjmy závisejí v průměru až ze 25 % na poplatcích.“ 

Zpráva uvádí, že banky by mohly používat inovativní technologie jako je umělá inteligence a prediktivní analytika k budování osobních vztahů se svými zákazníky, a stát se tak jejich důvěryhodnými poradci. Tím by v průměru dosáhly růstu příjmů o 9 %.

Například s cílem pomoci zákazníkům dělat lepší finanční rozhodnutí by banky mohly poskytovat rady ohledně toho, jaké platební možnosti jsou nejvýhodnější nebo jak nejlépe financovat velký nákup. Více než polovina (55 %) spotřebitelů uvedla, že by byli ochotni zaplatit nějaký poplatek za příslušné doplňkové služby od jejich banky.

„Banky na trzích, které zažívají velkou ztrátu příjmů jako je Velká Británie a Hongkong, mají příležitost těžit z toho, že budou průkopníky tohoto přístupu a zvyšovat své čisté příjmy budováním důvěry prostřednictvím každodenního poradenství a transparentnosti," uvedl Karel Kotoun, manažer Consulting & Strategy společnosti Accenture. „Ve většině zemí, které jsme analyzovali, by banky mohly zvyšovat své výnosy prostřednictvím přístupu založeného na důvěře, který by alespoň kompenzoval ohrožené příjmy. V zemích jako je Česká republika, nebo Francie, kde jsou zákazníci konzervativnější, musí však banky najít další způsoby, jak obhájit a rozvíjet své podnikání – například prostřednictvím vytvoření ekosystémů, které budou zahrnovat i nefinanční služby a produkty.“

Analýza společnosti Accenture naznačuje, že banky, které svým zákazníkům poskytují důvěryhodná řešení a rady – a získají si tak postavení mezi nejdůvěryhodnějšími bankami – také zlepší svou pověst a image, budou méně vystaveny provozním rizikům a zvýší svou schopnost přilákat talenty.