1. ročník soutěže denních příslušníků a zaměstnanců Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje ve spolupráci se Sportovním klubem hasičů Ústeckého kraje a Sportovním areálem Strupčice pořádal dne 8. 6. 2012 první ročník soutěže denních příslušníků a zaměstnanců v disciplíně požární útok.

Zúčastnila se soutěžní družstva ze všech Územních odborů, dvě z Krajského ředitelství HZS Ústeckého kraje, družstvo HZS poniku Litvínovská uhelná, družstvo SDHO Strupčice a jako host družstvo z Plzeňského kraje. 

Zvítězilo družstvo z Územního odboru Most, druhé bylo družstvo Územního odboru Chomutov a třetí Územní odbor Teplice. 
 
Pořadí na dalších místech:
 
4. družstvo Odboru prevence Krajského ředitelství
5. družstvo Územního odboru Žatec
6. družstvo HZS podniku Litvínovská uhelná
7. družstvo Územního odboru Litoměřice
8. družstvo z Plzeňského kraje
9. družstvo Územního odboru Děčín
10. družstvo SDHO Strupčice
11. družstvo IZS Krajského ředitelství
 
Soutěžilo se pouze v jedné kategorii smíšených družstev. Soutěžní družstva byla složena pouze z denních příslušníků a zaměstnanců HZS Ústeckého kraje a HZS podniků zřízených na území Ústeckého kraje.